What is Yoga Fly?

ตามมาดูกันค่ะ ว่า “Yoga Fly” ถ้าเริ่มเล่นแล้วหรือใครที่กำลังจะเล่น เราได้ประโยชน์อะไรจากโยคะชนิดนี้กันบ้าง

โยคะฟลายเป็นโยคะประเภทแรงโน้มถ่วง และเป็นการออกกำลังกาย ที่นำโยคะดั้งเดิมมาผสมผสานอยู่ด้วยกัน
5 ศาสตร์ ได้แก่
- Yoga (โยคะ)
- Pilates (พิลาทีส)
- Dance (การเต้น)
- Calisthenics (การออกกำลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแรงและสร้างสัดส่วนที่สวยงาม หรือการเพาะกาย)
- Aerial Art (การแสดงที่เหมือนลอยอยู่กลางอากาศ)
.
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น คือ ผ้าแฮมมอค (Hammock)

ท่าของโยคะฟลาย นอกจากจะท้าทายและห้อยโหนกลางอากาศแล้ว แถมยังมีประโยชน์อีกด้วยนะ
- ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น
- ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
- ทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดี
- จากการฝึกท่าห้อยหัว จะทำให้ดูดีอ่อนวัยค่ะ^^