เทคนิคการเลือก Sport Bra

เทคนิคการเลือก Sport Bra

คนออกกำลังกาย จะอกเล็ก อกใหญ่ อกธรรมชาติ อกหมอ อกทรงกลม ทรงหยดน้ำ และอีกมากมายหลายทรง ต้องเคยเจอปัญหาเลยคือ “เลือก Sport-Bra ยังไง?” หรือหลายๆคนออ...

Read more
ทริคการเลือกกางเกงออกกำลังกาย

ทริคการเลือกกางเกงออกกำลังกาย

ในยุคนี้ที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ไหนๆก็จะออกกำลังกายกันแล้ว มาเลือกกางเกงในการออกกำลังกายแต่ละประเภทกันดีกว่า สำหรับวิ่ง  การวิ่งเป็นการใช...

Read more
CORPSE POSE

CORPSE POSE

CORPSE POSE   Although it may look like nothing, this pose plays an important role in aligning our bodies and minds. This restorative pose c...

Read more
HAPPY BABY POSE

HAPPY BABY POSE

HAPPY BABY POSE   This pose is both playful and restorative. If it makes you giggle, all the better. Consider it a chance to connect with yo...

Read more
SEATED FORWARD FOLD POSE

SEATED FORWARD FOLD POSE

SEATED FORWARD FOLD POSE   This seated pose looks simple but with proper alignment you should feel a stretch. The introverted posture can al...

Read more
HALFWAY LIFT POSE

HALFWAY LIFT POSE

HALFWAY LIFT POSE   You will encounter this brief pose through many vinyasa flows. (It’s also referred to as a Standing Half Forward Bend.) ...

Read more
TRIANGLE POSE

TRIANGLE POSE

TRIANGLE POSE   This foundational pose is excellent preparation for the more advanced half moon pose. Don’t be afraid to use blocks to creat...

Read more
WARRIOR I POSE

WARRIOR I POSE

WARRIOR I POSE   Arguably more challenging than its counterpart, Warrior I is a strengthening standing pose similar to a lunge. It’s promine...

Read more
WARRIOR II POSE

WARRIOR II POSE

WARRIOR II POSE   This standing pose is a staple used to transition in and out of many other poses in standing sequences. If you don’t feel ...

Read more
UPWARD-FACING DOG POSE

UPWARD-FACING DOG POSE

UPWARD-FACING DOG POSE   Upward-facing dog is usually paired with downward-facing dog as a counter stretch. Proper alignment will ensure you...

Read more
DOWNWARD-FACING DOG POSE

DOWNWARD-FACING DOG POSE

DOWNWARD-FACING DOG POSE   Downward facing dog is a foundational yoga pose that challenges beginners and advanced practitioners alike.   ...

Read more
CHILD’S POSE

CHILD’S POSE

CHILD’S POSE   Child’s pose is a restorative pose that you can come to at any time during a yoga class.   It’s first in our list of yog...

Read more
วิธีเลือกเสื่อออกกำลังกาย

วิธีเลือกเสื่อออกกำลังกาย

เสื่อโยคะ เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคู่ใจสายออกกำลังตัวจริง นอกจากเล่นโยคะแล้ว การ Cardio หรือ Body Weight เองก็ต้องใช้เสื่อ เพราะคอยลดแรงกระแทกและป้...

Read more