Vinyasa Yoga

“วินยาสะ” หลายท่านที่ฝึกโยคะคงคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดี แต่อาจยัง ไม่เข้าใจหรือสับสนกับความหมายที่มีหลากหลาย วันนี้แอดมินเลย เกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการฝึกโยคะแบบ “วินยาสะ” มาฝากค่ะ
.
วินยาสะ หมายถึง ลำดับของอาสนะที่เฉพาะเจาะจงในการฝึกเพื่อใช้เปลี่ยนผ่านระหว่างอาสนะต่างๆ
วินยาสะโยคะไม่มีชุดหรือลำดับท่าที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนและความเหมาะสมกับระดับของผู้ฝึกค่ะ ในการฝึกทุกลมหายใจต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้แข็งแรง ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและอดทน จึงจะเห็นผลแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆและทั้งหมดนี้ คือ วินยาสะโยคะนั้นเองค่ะ