Hatha Yoga

หะฐะโยคะ (Hatha Yoga) เป็นโยคะระดับเริ่มต้นหรือเบสิคโยคะ โดยใช้การหายใจแบบโยคี (Yogic breath) หะฐะโยคะถือในส่วนของขั้นตอนการฝึกท่าโยคะเริ่มจาก ยืดเส้นสาย (stretch) “วอร์มอัพ” (warm up) บทไหว้พระอาทิตย์ หรือสุริยานมัสการ์
.
หะฐะโยคะ คือการฝึกโยคะท่าพื้นฐานที่เรียกว่าอาสนะ เพื่อสร้างความสมดุลและเติมเต็มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย โดยจะมีการฝึกลมหายใจและการสงบนิ่งในท่าโยคะนิทราระหว่างการฝึก เพื่อจะให้ผู้ฝึกมีการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการฝึกโยคะท่านี้ผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการนอนหลับ เพราะจะนอนหลับได้สนิท ร่างกายจะได้พักนั้นเอง