Iyengar Yoga

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga) คิดค้นขึ้นโดย B.K.S.Iyengar เป็นการเล่นโยคะแบบจัดท่าให้กระจายน้ำหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลังอย่างเหมาะสม (Alignment)
.
เพื่อให้ผู้ฝึกได้ประโยชน์จากท่าต่างๆ และฝึกด้วยความปลอดภัย โดยมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึก เช่น เข็มขัดโยคะ ผนังห้อง เก้าอี้ หมอนรอง เป็นต้น และใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นผนังห้อง เก้าอี้ หมอน หรือเข็มขัดโยคะ
.
เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและต้องการฝึกโยคะ เพราะเป็นโยคะขั้นพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความอ่อนตัวมากนัก เหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะนั้นเอง