Ashtanga Yoga

 

อัษฎางค์โยคะ เป็นการเล่นโยคะสำหรับคนที่ชอบฝึกฝนในท่ายาก ซึ่งจะมีความต่างจากวินยาสะโยคะตรงที่ วินยาสะมีการเปลี่ยนเซ็ทของท่าการฝึกไปเลื่อยๆ แต่อัษฎางค์โยคะจะมีเซทของท่าที่ทำซ้ำๆ กันเหมือนเดิม
.
อัษฎางค์โยคะ จะมีการฝึกทั้งแบบ Led class คือ มีครูนำคอยบอกจังหวะและบอกท่า กับแบบ Mysore class คือ ผู้ฝึกจะต้องฝึกเอง ด้วยจังหวะลมหายใจของตัวเอง ซึ่งต้องฝึกอย่างมีสติทุกลมหายใจ และถ้าหากใครฝึกจนชินแล้ว จะทำให้ติดใจความสงบและได้ใช้เวลากับตัวเองจริงๆ
.
ข้อดีชองการฝึกโยคะประเภทนี้คือช่วยให้เปิดกล้ามเนื้อ เป็นการฝึกที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา และใช้ลมหายใจกำหนดความเคลื่อนไหว ต้องมีสมาธิอยู่กับตัวเอง เป็นการเติมหรือเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย