แต่ละวัยควรขยับร่างกายแค่ไหน

การออกกำลังกายเป็นประจำเป็นเรื่องดีต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่รู้หรือไม่! ว่าแต่ละวัยควรออกกำลังกายเท่าไหร่ถึงจะดีต่อสุขภาพ และเหมาะสมกับวัย วันนี้มีคำตอบมาให้ไปดูกันเลยค่ะ

- ลุ่มเด็กเล็ก 0-5 ปี 

ควรออกกำลังผ่านทางกิจกรรมและการเล่นที่หลากหลาย ทั้งระดับเบาๆ ปานกลาง และหนักให้ได้ 180 นาทีต่อวัน เช่น คลาน วิ่ง กระโดด เตะ ปีน

- วัยเรียนและวัยรุ่น 6-17 ปี :

ออกกำลังกาย ระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยวันละ 60 นาทีต่อวัน

- วัยผู้ใหญ่ :

ออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือหนักอย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์

- ผู้สูงอายุ :

ออกกำลังกายระดับปานกลาง เช่น การเดิน งานบ้านงานสวน 150 นาทีต่อสัปดาห์