ทำไมการกำหนดลมหายใจจึงสำคัญในการเล่นโยคะ

เพราะการที่เราสามารถกำหนดลมหายใจได้เองอย่างถูกค้องนั้น นอกจากช่วยเรื่องของการฝึกโยคะแล้ว ร่างกายจะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ เพื่อไปควบคุมอารมณ์ ควบคุมการทำงานของจิต จนกระทั่งสามารถควบคุมการลมหายใจให้ นิ่ง สงบ และหายใจ ได้ช้าลง พร้อมทั้งอยู่ในท่าอาสนะต่างๆ ได้นานโดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งการฝึกควบคุมลมหายใจแบบนี้ ไปเรื่อยๆ ทำให้ร่างกายมีสภาวะที่พร้อมกับการฝึกเทคนิคโยคะขั้นสูงต่อไปได้นั่นคือ  การทำสมาธิ นั้นเอง และการฝึกหายใจสำหรับการเล่นโยคะ ก็ยังมีอยู่อีกหลายแบบ