Yoga Block ช่วยในเรื่องอะไรบ้าง

Yoga Block / Clock Block ออกแบบเพื่อใช้ฝึกท่าโยคะในหลายๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการฝึกที่ผู้เล่นไม่สามารถวางมือถึงพื้น ก็สามารถใช้บล็อกรองที่มือ เพื่อรักษาเส้นแนวแขนทั้งสองข้างให้ตรงกัน (Alignment) ทำให้ผู้ฝึกยืนในท่าเข่าทั้งสองข้างตึงนั้นเองค่ะ การวางมือบนบล็อกจึงช่วยปรับท่าให้ง่ายขึ้น โดยคงความถูกต้องของการปฏิบัติท่านั้นๆไว้ ซึ่งโดยมากคุณครูผู้สอนจะแนะนำผู้ฝึกเองว่าควรจะใช้เมื่อไหร่ ใช้กับการท่าไหน เผื่ออะไรค่ะสาวๆ  ^^