Mix & Match Your Own Day

Round airCORE

หมอนรอง Bolster ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการฝึกแบบฟื้นฟูสภาพร่างกาย การฝึกที่ใช้สะโพก และการฝึกที่ต้องมีการจัดระเบียบร่างกาย อย่างไรก็ตาม หมอนรอง Bolster อาจจะใช้ในการฝึกในท่าที่แตกต่างกันออกไปหมอนรอง Bolster นั้นช่วยได้มากกับท่าที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านั่งขัดสมาธิเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในท่านอนหงาย สามารถใช้หมอนรอง Bolster รองไปที่บริเวณหัวเข่าและหลังของผู้ฝึกได้สามารถใช้หมอนรอง Bolster เพื่อทำให้อกเปิดมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้กำหนดลมหายใจได้ดีขึ้น