Therapeutic Yoga Intensive Teacher Training Courses (40 ชม) รุ่นที่ 3 โดยครูหนู ชมชื่น สิทธิเวช

หลักสูตรอบรม : หลักสูตรอบรมครูผู้สอนโยคะเพื่อการบำบัด Therapeutic Yoga Intensive Teacher Training Courses (40 ชม) รุ่นที่ 3 โดยครูหนู ชมชื่น สิทธิเวช 

วันจัดงาน : 28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2561

สถานที่อบรม : Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

เวลาเรียน : 6 วัน (40 ชม) 
ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น. 

กลุ่มเป้าหมาย : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครูสอนโยคะทั่วไป และนักเรียนที่มีใจรักโยคะ มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ และต้องการพัฒนาการฝึกให้ดี ยิ่งขึ้น

จำนวนที่รับ : 16 คน 

เนื้อหาการเรียน 

1. เรียนและฝึกอาสนะเข้มข้น ตามขั้นตอนของศิวะนันทะ ไทยแลนด์ ขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับสภาพร่างกาย
2. เรียนรู้การจัด ปรับ ท่าตามข้อจำกัดของร่างกายตามหลักกายภาพโยคะ (Therapeutic Yoga) ในกรณีต่างๆ เช่น
: การบาดเจ็บ
: มีข้อจำกัดของร่างกายในการฝึกโยคะ
: การฝึกเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
: ผู้เรียนเป็นผู้สูงวัย หรือมีโครงสร้างผิดปกติตามพันธุกรรม
โดยการใช้ ท่าทดแทน หรือ ปรับท่าด้วยการใช้อุปกรณ์
3. เจาะลึก ท่ากายภาพบำบัด (Therapeutic Yoga) เนื้อหาเข้มข้น ฝึกการสังเกตผู้เรียน และประยุกต์ใช้เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสอน หรือ บำบัดร่างกายตนเอง
4. วิชา สรีรวิทยาสำหรับท่าโยคะเพื่อการบำบัด (Anatomy for Therapeutic Yoga) เชื่อมโยงทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดย หมอดุล ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ กูรูด้าน Yoga Anatomy เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตามหลักวิชาสรีรวิทยา
5. ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรม จะได้รับใบประกาศจากครูหนู ชมชื่น สิทธิ์เวช

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ราคาปกติ 49,000 ราคา
ราคาพิเศษ Early bird 42,000 บาท สมัครก่อน 31 มีนาคม 2018

ราคานี้ผูู้เรียนจะได้รับ : หนังสือเรียน, เสื้อ T-Shirt, ผ้าขาวม้าของครูหนู, อุปกรณ์โยคะสุดพิเศษจาก easyoga

นักเรียนสามารถชำระเงินโดยการโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซั่น เพลส
ชื่อ วนิดา ธีระกิจมานันทชัย
เลขบัญชี 617-2-08340-2
**หลังจากโอนเงินส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์มาที่ workshop@yogaaum.com

รับจำนวนจำกัด พลาดแล้วจะเสียใจ รีบสมัครด่วน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-928-4888, 088-318-8686
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.yogaaum.com,www.facebook.com/yogaaum

**วันเข้าอบรมผู้เรียนต้องนำเสื่อโยคะมาเอง**