พิลาทิส (Pilates) คืออะไร

พิลาทิส (Pilates) คือ การออกกำลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแรงของบริเวณหน้าท้อง และกระดูกสันหลัง รวมถึงสร้างความยืดหยุ่นควบคู่ไปด้วยทั่วร่างกาย พิลาทิสอาจคล้ายกับโยคะ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ พิลาทิสเน้นที่ท่าทางของการฝึก ความสมดุล และความยืดหยุ่น โดยท่าในการเล่นออกแบบมาให้กระทบกระเทือนร่างกายน้อยที่สุด การเคลื่อนไหวนุ่มนวล เน้นใช้แรงจากกล้ามเนื้อทุกส่วนในตัว มีการฝึก 2 แบบด้วยกันคือ พิลาทิส รีฟอร์เมอร์และพิลาทิสบนเสื่อนั้นเอง