Ashtanga Practice & Process Intensive

รีบสมัครด่วน….ใกล้เต็มแล้วค่ะ สอบถามได้ที่ 084-928-4888, 088-318-8686

ราคา early bird : 38,000 บาท (ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560)

จากราคาปกติ : 40,000 บาท

วิธีการสมัครโดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซั่น เพลส 
ชื่อ วนิดา ธีระกิจมานันทชัย
เลขบัญชี 617-2-08340-2 

หลังโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรติดต่อ
3. สำเนาสลิปการโอนเงิน
มาที่ E-mail : workshop@yogaaum.com  
เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

-----------

Ashtanga Practice & Process Intensive

หลักสูตรการฝึกแอชทังก้า แต่ละขั้นตอนอย่างเข้มข้น

สถานที่  :           Jasmine City สุขุมวิท 23 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก

ระยะเวลา :         5 วัน  (วันพฤหัสที่ 20 – จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560)

ครูผู้สอน :           Santina Giardina-Chard (ครูโยคะแอชทังก้า Authorized Level 2)

จำนวน :             คอร์สนี้รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น

ปรัชญาการฝึกโยคะแนวแอชทังก้า
ปรัชญาการฝึกโยคะในแนวแอชทังก้า คือการฝึกแบบดั้งเดิม อนึ่งศาสตร์โยคะนั้นกว้างใหญ่ และเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การหาแนวทางการฝึกโยคะที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง เป็นรากฐานการเดินเส้นทางสายโยคี คุณจะได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมคุณไปสู่การเดินทางในมิติของแอชทังก้าโยคะ เป็นปรัชญาแห่งชีวิต และเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพ ในหลักสูตร คุณจะได้เรียนรู้ศิลปะแบบโบราณ คุณจะได้เรียนเรื่องการนับวินยาสะ และพื้นฐานเทคนิคของอาสนะหลักของไพรมารี่ซีรีย์ แบบดั้งเดิม ที่จะถ่ายทอดเรื่องการเรียนรู้ มิใช่เพียงเพื่อรับใบประกาศนียบัตร เพราะมีแต่ Sharath Jois และกูรูจี ใน AYI เมืองมัยซอร์ ประเทศอินเดียเท่านั้น ที่จะให้ใบประกาศนียบัตร หรืออนุญาตแบบเป็นทางการ (Authorized) ให้คุณสอนแอชทั้งก้าโยคะได้


รายละเอียดของหลักสูตร
การสอนแอชทังก้าโยคะหลักสูตร 5 วันเต็ม เหมาะสำหรับครูและผู้ฝึก จะสอนตามวิธีของ Sharath Jois แห่ง KPJAYI มัยซอร์ ประเทศอินเดีย คอร์สนี้ไม่ใช่หลักสูตรอบรมครู แต่คุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

เราจะเรียนหลักการของแอชทังก้าโยคะ และนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ เราจะสร้างการฝึกที่แข็งแกร่งโดยมีพื้นฐานอยู่บนระบบวินยาสะ การใช้พันธะ ทฤษฎี และการหายใจแบบอุชชายี เราจะค้นหารากฐานของแต่ละอาสนะและการประยุกต์ใช้ การจัดวางตำแหน่งท่าของร่างกาย เราจะเรียนรู้ผลของอาสนะที่มีต่อการบำบัดโรค และเราจะทำการฝึกเพิ่มเติม เพื่อสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งจะทำให้การฝึกดีขึ้น เราจะเริ่มการเดินทางเพื่อสำรวจลำดับท่าภายในและภายนอกของแอชทังก้าไพรมารีย์ ซีรีย์ เพื่อสร้างประสบการณ์การฝึกสมาธิบนอาสนะประจำวัน

เราจะวางรากฐานการฝึกประจำวันและเทคนิคของท่าต่าง ๆ ของ แอชทังก้าโยคะ ไพรมารีซีรีย์ และบางท่าของการฝึกขั้นกลาง (intermediate series) คุณจะได้เรียนเทคนิคการหายใจแบบโยคี การนับวินยาสะโดยใช้ภาษาสันสกฤตแบบดั้งเดิม และกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ขึ้นพื้นฐาน คุณจะได้เรียนการจัดท่วงท่าด้วยมือ สำหรับท่าหลักในไพรมารีซีรีย์

หลักสูตรนี้จะมีการฝึกหัดการปฏิบัติการทำสมาธิ และเทคนิคการชำระล้างแบบนิกายเซน เราจะสอนนักเรียน ให้ฝึกเทคนิคการชำระล้าง รวมถึงการหายใจแบบเนาลิ เนติ การแปรงผิวหนัง และ Kapalabhati

หลักสูตรนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย ถ้าปราศจากการทำงานของส่วนจิตใจ นักเรียนจะต้องนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในภาคปฏิบัติ เอกสารนี้เขียนเพื่อช่วยการเปลี่ยนรูปร่างของจิต ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการพัฒนาตนเองและการเจริญเติบโตของจิตใจ

การแบ่งชั่วโมงการเรียน

หลักสูตรการเรียน

จำนวนชั่วโมง

การสอน การเทรนนิ่ง และการฝึก

15

ฝึกวิธีการสอน

9

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรศาสตร์

2

ปรัชญาโยคะ / การใช้ชีวิต / จริยศาสตร์

2

การปฎิบัตจริง

1

 

ทั้งหมด = 30

เมื่อจบหลักสูตรคุณจะสามารถ : 

 • สร้างการฝึกโยคะแบบแอชทังก้า มัยซอร์ ของตัวเองได้อย่างมั่นคง
 • เข้าใจเรื่องอาสนะของแอชทังก้าอย่างลึกซึ้ง
 • เข้าใจว่ากายวิภาค และปรัชญาเกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะได้อย่างไร
 • สามารถดูร่างกายของนักเรียนจากโครงสร้างภายนอก และพลังภายใน
 • ดึงองค์ความรู้จากร่างกาย และปรัชญาโยคะมาประกอบกัน
 • มีความเข้าใจเรื่องการฝึกสมาธิแบบเซน
 • เรียนรู้การนับวินยาสะแบบสันสกฤต
 • เรียนรู้คำแนะนำต่างๆ และการจัดท่าการฝึกอย่างปลอดภัย
 • นอกจากได้รับการฝึกโยคะพื้นฐานแล้ว คุณยังจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการเคลื่อนไหวร่างกาย เกี่ยวกับจิตใจ และส่งผลไปยังด้านอารมณ์อีกด้วย

ตารางการสอน

09.00 – 10.00    : การทำสมาธิแบบเซน (20 – 30 นาที)

                          การเช็คความพร้อม (15 นาที)

                          Chanting

10.00 – 12.00    : การฝึกแอชทังก้ารูปแบบมัยซอร์

12.00 – 14.00    : พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 17.00    : ฝึกการปฏิบัติเทคนิคของอาสนะ และการช่วยปรับท่า

พักเบรค 15.30 เป็นเวลา 15 นาที

 

หลักสูตรการสอนแต่ละวัน

วันพฤหัสที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.

 1. Surya Namaskar A & B – ทฤษฎีของการวางท่า การจัดท่าการฝึก
 2. ทฤษฎีต่างๆ และการฝึกของ Prana and Apana muscular patterns
 3. ข้อต่อของไหล่ และ Dog pose
 4. ความสำคัญของการโพสท่ายืน–การวางจัดวางท่าที่ถูกต้อง
 5. การฝึกบันดะ

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560เวลา 14.00 – 17.00 น.

 1. ช่วยจัดท่าในท่ายืน
 2. ทฤษฎีการช่วย และการปรับท่าต่างๆ โดยภาพรวมและวิธีการช่วยจัดท่า
 3. การแก้ไขท่าต่างๆ
 4. การใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึกโยคะ เพื่อลดการบาดเจ็บ และการใช้โยคะในการบำบัด
 5. Dristi, Bandha และ Mudra

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560เวลา 14.00 – 17.00 น.

 1. Forward bends – การทำความเข้าใจของพลังงาน รูปแบบของภายนอก และภายในร่างกาย
 2. Practical rotations of humerus, see-saw action around psoas and diaphragm
 3. การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกระดูกใต้กระเบนเหน็บ และกระดูกก้นกบ
 4. Marichyasana และ Variations

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา  14.00 – 17.00 น.

 1. หลักการบิดตัว และการช่วยจัดท่า
 2. Assists in forward bends, Marichyasana and yoga therapy (modifications)
 3. When to adjust and when not to adjust in Primary Series
 4. Ekapada – ข้อต่อของสะโพกและหมุนข้อต่อ
 5. Deconstruction – Baddha Konasana, Upavistha Konasana, Padmasana : การบาดเจ็บ การหมุนเวียน และการจัดท่า
 6. Arm balances

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560เวลา 14.00 – 17.00 น.

 1. Back Bending principles and assists
 2. Back Bending injuries
 3. Back bending prep to find apanic actions
 4. อินเตอร์มิดิเอทซีรี่ย์ Introduction to Intermediate series
 5. รวมวิธีการช่วยเหลือ integrating assists and assisting
 6. Retaining context and perspective

 

**ตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความจำเป็นและการดำเนินการฝึกของนักเรียน

***มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดหลักสูตร โดยครูธีร์

ราคาและวิธีการสมัคร

ราคา early bird : 38,000 บาท (ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560)

จากราคาปกติ : 40,000 บาท

ราคาค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมคู่มือการเรียน แต่ไม่รวมอาหาร และที่พัก ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปต้องเตรียมเสื่อโยคะและอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกส่วนตัวมาเอง (หรือมาหาซื้อที่ Booth หน้างาน)

ในกรณีที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนหลังจากที่สมัครลงทะเบียนแล้ว แต่สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้ แต่ต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์แทนให้กับทางฝ่ายจัดงาน อย่างน้อย 10 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม

วิธีการสมัครโดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซั่น เพลส 
ชื่อ วนิดา ธีระกิจมานันทชัย
เลขบัญชี 617-2-08340-2 

หลังโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรติดต่อ
3. สำเนาสลิปการโอนเงิน
มาที่ E-mail : workshop@yogaaum.com  
เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รีบสมัครด่วน….รับจำนวนจำกัด สอบถามได้ที่ 084-928-4888, 088-318-8686 หรือเข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.yogaaum.comwww.facebook.com/yogaaum

 

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ระดับชั้นของครูโยคะแบบแอชทังก้า คือ Authorized level 1, authorized level 2 and Certified. ครูเหล่านี้จะมีรายชื่ออยู่ใน KPJ เวป http://kpjayi.org/teachers-directory ระดับชั้นของครูโยคะ มีความหมายดังต่อไปนี้

Authorized level 1 ครูได้รับอนุญาตจากกูรูเพื่อสอนไพรมารีย์ ครูโยคะเหล่านี้จะต้องฝึกจบไพรมารี ซีรียส์และเริ่มฝึกขั้นที่ 2 หรือที่เรียกอีกชื่อว่าขั้นกลาง กล่าวคร่าวๆ คือ จะต้องไปมัยซอร์ 3 ครั้ง และแต่ละครั้งต้องอยู่นานกว่า 3 เดือน ตอนที่เขียนเอกสารนี้ มี Authorized Level1 อยู่ 207 คนทั่วโลก

Authorized level 2 ครูโยคะจะได้รับอนุญาตจากกูรูให้ทำการสอนไพรมารี และบางท่าของขั้นกลาง ครูโยคะพวกนี้จะต้องผ่านการฝึกอย่างใดอย่างหนึ่ง 1) ไพรมารีและบางท่าของขั้นกลาง 2) ไพรมารี และจบขั้นกลาง 3) ไพรมารีย์ จบขั้นกลาง และบางส่วนของขั้นที่สาม ครูจะต้องไปมัยซอร์ 5-10 ครั้ง ณ ตอนนี้มีครูอยู่ 195 คนทั่วโลกในระดับนี้

Certified teachers สามารถสอนไพรมารี ขั้นกลาง และอย่างน้อย Advanced “A” หรือแม้กระทั่ง advanced “B” ครูส่วนนี้จะมีน้อยมาก โดยที่จะต้องผ่านการฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1) ไพรมารี ขั้นกลาง และจบขั้นสาม 2) ไพรมารี ขั้นกลาง และจบขั้นสาม และบางส่วนของขั้นที่ 4 3) ไพรมารี ขั้นกลาง และจบขั้นสาม และจบขั้นที่ 4 4) ไพรมารี ขั้นกลาง และจบขั้นสาม จบขั้นที่ 4 และเริ่มบางส่วนของขั้นที่ 5 ครูกลุ่มนี้จะอาศัยที่มัยซอร์ มีทั้งหมด 41 คน