ห้ามดึง “หน้ากากอนามัย” ไว้ใต้คาง เสี่ยงติดเชื้อไวรัสหรือ "โควิด-19"

ในช่วงเวลานี้ที่โควิด-19 ยังไม่หายไปไหน และมีการกลับมาระบาดในประเทศเป็นระลอกๆ วันนี้แอดได้นำคำแนะนำดีๆจาก กระทรวงสาธารณสุขมาฝากทุกๆคน

กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า การดึงหน้ากาอนามัยลงมาที่คาง เป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะใต้คางเราไม่ได้มีการป้องกันเชื้อโรคตลอดเวลา ทำให้เป็นจุดสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้ พอนำกลับมาใส่ใหม่กลายเป็นว่าเรานำเชื้อโรคนั้นเข้าตัวเราแบบเต็ม เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการดึงหน้ากากอนามัยออกในที่สาธารณะ ถ้าไม่จำเป็น