COVID-19 VS ไข้หวัดใหญ่ อาการต่างกันอย่างไร?

COVID-19 VS ไข้หวัดใหญ่ อาการต่างกันอย่างไร?

ไข้หวัดธรรมดา มักเกิดจากเชื้อไวรัสไรโนไวรัส (Rhinovirus) 30-80% เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคกับจมูก คือหวัดธรรมดา

COVID-19 เกิดจาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงได้ เป็นเชื้อไวรัสถูกค้นพบใหม่ นับเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ของไวรัสโคโรนาที่ติดต่อในมนุษย์

 

โดยทั้ง 2 อย่างจะมีอาการป่วยที่คลายกันดังนี้

  • เป็นการติดเชื้อของระบบการการหายใจ มีอาการแสดงคล้ายกัน
  • ติดต่อทางการสัมผัสฝอยละอองและพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัส
  • การป้องกัน ล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสใบหน้า และเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย

รู้อย่างนี้แล้ว ใครสงสัยหรือมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายป่วยเป็น โควิด-19 ให้รีบไปพบแพทย์และสังกตุอาการตัวอย่างใกล้ชิดนะคะ ด้วยความปรารถนาจากพวกเราชาวโยคะโอม