Connect to your embodied intelligence with Ashtanga by Santina

Connect to your embodied intelligence with Ashtanga Yoga by Santina Giardina-Chard


กลับมาอีกครั้งในปี 2018 โยคะโอม ร่วมกับคุณแนน ชลิตา ขอเชิญคนรักโยคะทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การฝึกโยคะกับครู Santina Giardina-Chard ครูโยคะระดับโลก 


ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ที่ Yoga Above ชั้น 3 ตึก CRC อาคาร All Season Place

วันเสารที่ 6 ตุลาคม 2561
9.00-11.30 : Connect to your embodied intelligence with Ashtanga Yoga!

ส่วนที่พิเศษสำหรับโยคะแบบดั้งเดิมและไดนามิค แบบนี้ก็เพราะว่าโยคะรูปแบบนี้ ต้องทำตามลำดับท่วงท่าที่ชาญฉลาด ซึ่งดึงดูดร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว เอกลักษณ์ของแอชทังก้า ถ้าเทียบโยคะรูปแบบอื่นก็คือบทบาทของลมหายใจ ที่เป็นจุดศูนย์รวม และลมหายใจนี่เองที่เป็นตัวเริ่มเข้าท่า และใช้ประกอบการเคลื่อนไหว แอชทังก้าโยคะ (ไพรมารี่ซีรีย์) ถูกกำหนดมาให้เสริมสร้างความสำคัญ ความแข็งแรงและความยืนหยุ่นในร่างกายและจิตใจ การฝึกฝนโดยการฝึกตามซีรีย์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นแนวทางที่ดี ที่จะใช้กำหนดจิตใจเมื่อเวลาผ่านไปให้อยู่กับตัวเราเอง และทำให้เราสร้างการรับรู้จากโลกภายในของตัวเราเอง ซึ่งเป็นยาถอนพิษสำหรับชีวิตยุคใหม่ ที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกและการยึดติด แทนที่เราจะกระทำตามภูมิปัญญาภายในตัวของเราเอง

ใน เวิร์คช้อป 2.5 ชั่วโมงนี้ เราจะนำท่านไปสู่หลักการฝึกที่เป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานเบื้องหลังปรัชญา และประโยชน์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ ท่านจะได้รับประสบการณ์พื้นฐานของกระบวนการฝึก เช่น การหายใจแบบอุชชายี ดริสตี (จดจ้อง) การจัดการลมหายใจและท่วงท่าการเคลื่อนไหวในท่าสุริยนมัสการและท่าฝึกพื้นฐาน เวิร์คชอปนี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อการฝึกฝนที่ปลอดภัย และมีสติ และเริ่มต้นให้ท่านเชื่อมต่อกับความฉลาดของตัวท่านเอง

เวิร์คช้อปนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจะเริ่มฝึกโยคะครั้งแรก หรือเพิ่งเริ่มฝึกแบบแอชทังก้า หรือใครก็แล้วแต่ที่ได้เริ่มฝึกแอชทางก้ามาไม่นานมาก และยังเป็นประสบการณ์ที่ดีกับผู้ฝึกแบบประยุกต์ ที่ต้องการเข้าใจแง่มุมอื่น ๆ ของแอชทังก้า
ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์คช้อปนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเคยฝึกแอชทังก้ามาก่อน 

14.00-16.30 : Moving into the Gateway Postures

สำหรับชุดท่าฝึกที่ท้าทายความสามารถของผู้ฝึก ใน Primary Series ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่มีปัญหา หรือติดอยู่ในท่ามรีจยาสนะ C , D ภูชปีฑาสนะ, สุปตะ กูรมาสนะ หรือนั่งในท่าดอกบัวที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่า 

-อย่างไรก็ตามมีหลายทางที่คาบเกี่ยวกันในชุดท่าฝึกพื้นฐาน Primary Series เราพบว่าท่าเริ่มต้นจะทำให้เราเข้าใจในท่าต่าง ๆ ของ Primary Series ซึ่งท่าเริ่มต้นกับพื้นฐานมีส่วนสำคัญอย่างมาก 
-เรียนรู้การเข้าท่าที่ปลอดภัย ในการเข้าท่าดอกบัว (Lotus position)
-ถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บ หรืออยากจะเลี่ยงอาการบาดเจ็บ จะมีการปรับท่าต่าง ๆ อย่างไร
- workshop นี้จะช่วยบรรเทาความกังวล และความกลัวในเวลาที่เราจะเริ่มฝึกท่าที่ท้าทายความสามารถเหล่านี้ เราจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐาน และสำคัญที่สุดการสอนวิธีเข้าท่า เมื่อฝึกอย่างถูกต้องหรือมีการปรับท่าให้ถูกต้อง ความกังวลต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดอีกต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
9.00-11.30 : Led Full Primary Series - in traditional count

(ekam, dve, trini….) เหมาะสำหรับคนที่ฝึกโยคะแบบ Ashtanga อยู่แล้ว นักเรียนในชั้นจะเคลื่อนไหว และหายใจด้วยการนับลมหายใจไปพร้อม ๆ กัน
-ใน Led Primary Series class คุณครูจะเรียกชื่อท่า และวินยาสะ (นับการเคลื่อนไหวในการเข้าท่าพร้อมลมหายใจ) ของ Ashtanga Series นักเรียนทุกคนจะเคลื่อนไหว และหายใจพร้อม ๆ กัน ทำให้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน เกิดพลังในชั้นเรียน เหมาะกับนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในท่าอยู่แล้ว
- Led Primary Series class ช่วยให้นักเรียนขจัดความไม่เข้าใจในท่าที่เกิดจากการฝึกด้วยตัวเอง, หายใจผิด ๆ ท่าผิด ๆ และช่วยทำให้การฝึกของนักเรียนสมบูรณ์ขึ้นด้วยการฟังและการนับแบบดั้งเดิม และฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน

14.00-16.30 : Juicy Psoas & Conscious Core - awareness and yoga alignment workshop

โซแอสเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นผู้เล่นหลักในร่างกายเรา และเป็นส่วนที่ต้องรับงานมากมาย เป็นตัวยึดระหว่างร่างกายท่อนล่างและบนเข้าด้วยกัน เป็นส่วนที่ขยับขาและสร้างความยืดหยุ่นให้กับสะโพก สำหรับผู้ฝึกโยคะ การมีโซแอสที่แข็งแกร่ง และจุดศูนย์รวมที่มั่นคงมีผลบวกอย่างมากกับการทำท่าก้มไปด้านหน้า (forward bend) และมีผลกับที่คุณสามารถไม่ต้องเกร็งและรู้สึกดีกับร่างกาย ด้วยโซแอสทำหน้าที่รับผิดชอบหลายส่วน จึงพบการตึงเครียดของกล้ามเนื้อนี้ได้ทั่วไป ครูสอนโยคะหรือผู้ฝึกจึงค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับความสำคัญของ hipflexor ส่วนนี้

นอกจากหน้าที่ทางกายภาพแล้ว โซแอสยังเป็นกล้ามเนื้อ “อารมณ์” และเป็น “สมองส่วนที่สอง” ความเครียด การช็อคกระทันหันและอารมณ์จะถูกเก็บไว้ในส่วนลึกในร่างกาย และในกล้ามเนื้อโซแอส การเข้าถึงส่วนนี้ได้ด้วยตัวท่านเองและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางกับมันเป็นประโยชน์มากกับการแข็งแรง และสร้างพลัง

เราจะนำท่านไปสู่การเรียนรู้โซแอสของท่าน ผ่านการออกกำลังกายง่าย ๆ ที่จะจัดเพลวิส เข้าหาโซแอสแล้วขยับจากจุดศูนย์กลางของท่าน
เวิร์คช้อปนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ ที่มีความสนใจโยคะเฉพาะด้าน ครูโยคะที่ต้องการเรียนรู้ผลของโซแอสและการจัดเพลวิคที่มีกับการจัดท่าในโยคะ และอื่น ๆ 
ท่านจะได้เรียน:
1. จัดเพลวิสและหลังล่างในอาสนะหลาย ๆ ท่า
2. หาโซแอสและผลที่มีกับอิริยาบถของท่าน
3. เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของโซแอสทุกระดับ – ปรัชญา อารมณ์ และระดับพลังงาน
4. ปล่อยวางโซแอส และมุ่งเน้นกับกล้ามเนื้อท้องและค้นหาความสมดุลในร่างกายของท่าน
5. สร้างความแข็งแรงที่กล้ามเนื้อท้องหลายระดับ
6. สร้างความแข็งแรงและยืดโซแอส
7. การออกกำลังกายแบบง่าย ๆ และการสร้างภาพที่จะสร้างโซแอสเพื่อการเคลื่อนไหวแบบไร้แรงเสียดทาน

เหมาะสำหรับ นักเรียนทุกระดับ

ราคาเวิร์คช้อป 6,500 บาทต่อ 4 คลาส ต่อ 2 วัน
*** ราคาพิเศษถ้าสมัครลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน 2561
ค่าสมัคร 1 วัน ราคาพิเศษ 3,000 บาท (2 คลาส)
ค่าสมัคร 2 วัน ราคาพิเศษ 5,500 บาท (4 คลาส)

วิธีการสมัครโดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซั่น เพลส 
ชื่อ วนิดา ธีระกิจมานันทชัย 
เลขบัญชี 617-2-08340-2 
หลังโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรติดต่อ
3. สำเนาสลิปการโอนเงิน
มาที่ E-mail : workshop@yogaaum.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
รีบสมัครด่วน….รับจำนวนจำกัด สอบถามได้ที่ 084-928-4888, 088-318-8686 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @yogaaum หรือwww.facebook.com/yogaaum