อนุสราโยคะ (Anusara yoga)

อนุสราโยคะ (Anusara yoga) คือการเรียนหฐโยคะ (Hatha-Yoga) ให้ลึกซึ้งขึ้น เป็นการฝึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ้าได้รับการฝึกทุกวันสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย และทำให้ร่างกายได้จัดวางตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง
.
จุดหมายของการฝึกโยคะชนิดนี้ คือพัฒนาจิตใจและความมุ่งมั่น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างความแข็งแรงและเติมความยืดหยุ่น ให้แก่ร่างกาย และช่วยให้นักเรียนได้พบสิ่งที่ดีที่สุดจากข้างในเพื่อให้ส่งผลถึงการมี ชีวิตที่ดี
.
ประโยชน์ของการเล่นโยคะชนิดนี้
- สามารถเรียนรู้รูปร่างและรับรู้การหายใจของตัวเอง
- ช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย
- สร้างความสมดุลและความยืดหยุ่น
- เพิ่มระบบการไหลเวียนให้ดีขึ้นและรักษาสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย
- พัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ให้มีการทำงานอย่างมั่นคง