Book & Media

Book & Media Yoga Therapist By Kru Nin - N/A

4,000 ฿
Yoga Therapist By Kru Nin

ฉันหายป่วย ด้วยโยคะบำบัดโรค
ชุดนี้สอนโดยครูนิน ครูโยคะสายบำบัด มือวางอันดับต้นๆของประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี ช่วยเหลือคนแล้วนับพันคน วันนี้ครูนินจะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชา โยคะบำบัดโรค ที่สามารถฝึกได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 3 โรคยอดฮิต
โรค Office Syndrome โรคปวดหลัง โรคปวดเข่า แถมฟรีโยคะบำบัดไทรอยด์  

DVD ชุดนี้เหมาะกับ 
  • ผู้มีเป็นทุกข์กับโรค ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง 
  • ผู้มีเป็นทุกข์กับโรค ปวดเข่า , กระดูกทับเส้น ,ไทรอยด์ 
  • เป็นเรื้อรัง อยากหาย ฝึกโยคะปกติไม่ได้ 
  • ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกโยคะมาก่อน 
  • เป็นโรคเรื้อรังและต้องการการรักษาโดยการบำบัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
  • ต้องการวิธีรักษาด้วยโยคะบำบัดแบบปลอดภัย 

**ไม่เหมาะผู้ที่เคยผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกสันหลัง **คลาสนี้อาจจะไม่ถูกจริตกับผู้ที่ฝึกโยคะปกติอยู่แล้ว เพราะท่าไม่หลากหลาย แต่เป็นท่าที่ใช้บำบัดผู้ที่มีอาการ ปวด ป่วย เรื้อรัง ไม่ได้เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะโยคะ 

บำบัดโรคที่ 1 Office Syndrome มีวีดีโอ 7 ตัว 
1.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝึกโยคะบำบัด (25นาที)
2.สอนหายใจพื้นฐานสำหรับเตรียมการบำบัด (11.20นาที) 
3.โยคะบำบัดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ (35.35นาที) 
4.โยคะบำบัดอาการปวดข้อสะโพก ชาลงขา (10.42นาที) 
5.โยคะ-กดจุด บำบัดมือชา นิ้วล็อค แขนเปลี้ย (15.06นาที) 
6.โยคะบำบัดอาการไมเกรน ภูมิแพ้ (14.27นาที)  

บำบัดโรคที่ 2 ปวดหลังล่าง กระดูกสันหลัง 
1.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกโยคะบำบัด (25นาที) 
2.สอนหายใจพื้นฐานสำหรับเตรียมการบำบัด (18.35นาที) 
3.โยคะบำบัดอาการปวดหลัง L4-L5 ชุดที่ 1(14.31นาที) 
4.โยคะบำบัดอาการปวดหลังชุดที่ 2 (18.26นาที) 
5.โยคะบำบัดอาการปวดหลังชุดที่ 3 (19.56นาที)

บำบัดโรคที่ 3 ปวดเข่าเรื้อรัง 
1.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกโยคะบำบัด (25นาที) 
2.สอนหายใจพื้นฐานสำหรับเตรียมการบำบัด (09.20นาที) 
3.โยคะบำบัดปวดเข่า-ชุดยืดหยุ่นข้อต่อ (11.43นาที) 
4.โยคะบำบัดปวดเข่า-ชุดเสริมกล้ามเนื้อรอบเข่า (10.31นาที) 
5.โยคะบำบัดปวดเข่า-ชุดเสริมกล้ามเนื้อรอบเข่า2 (12.28นาที)
6.โยคะบำบัดปวดเข่า-ชุดเสริมกล้ามเนื้อรอบเข่า3 (11.45นาที) 
7.โยคะบำบัดปวดเข่า-ชุดยืดเข่าด้านนอก (11.24นาที) 
8.โยคะบำบัดปวดเข่า-ชุดยืดเข่าด้านใน (10.25นาที) 
9.โยคะบำบัดปวดเเข่า-ชุดยืดเส้นใต้ขา (8.58นาที) 

BONUS Free โยคะบำบัดอาการไทรอยด์เรื้อรัง (16.21นาที) ปกติในการจำหน่ายออนไลน์ จะให้สมัครแยก 3 คลาส แต่เนื่องจากทำเป็นรูปแบบ DVD เพื่อความสะดวก จึงนำมารวมกัน และจัดเป็น Premium Box Set นี้ขึ้นมา

Recently viewed