Book & Media

Book & Media Mindfulness Yoga By Kru Note - N/A

3,200 ฿
Mindfulness Yoga By Kru Note

DVDโยคะลดความเครียด ในแบบ หฐโยคะ สร้างสมดุลย์ให้สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ทางกายพัฒนา กล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูกสันหลัง ทางจิตใจ ที่สงบมากก สมดุลย์ ได้สมาธิ เห็นเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฝึก  

ใครเหมาะกับชุดนี้บ้าง 
 • ผู้ที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลย 
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการบริหารร่างกายสุขภาพ
 • คนตัวแข็ง ไม่เคยยืด หยุ่น เลย 
 • ผู้ที่ฝึกโยคะเป็นประจำ  
 • ผู้สนใจการนั่งสมาธิ 
 • ผู้มีปัญหาความเครียด งาน ครอบครัว สุขภาพ 
 • มีปัญหาสุขภาพ
 • ฝึกได้อย่างปลอดภัย ทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้ 
 • ลดความเครียด รากแท้ของโรคต่างๆ 
 • ได้พักผ่อนสมอง ผ่อนคลายระดับลึก และได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
 • บริหารกระดูกข้อต่อ ในส่วนต่างๆได้มากยิ่งขึ้น 
 • พบกับความสงบหลังฝึกเสร็จ มีสติจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น

วีดีโอในคอร์ส เป็นการสอนโยคะ สมาธิ พร้อมฝึกลมหายใจแบบปราณายามะ และการผ่อนคลายแบบหยั่งลึก ความยาววีดีโอตัวละ 60 นาที 
1.Basic Mindfulness 01การฝึกตามหลักหฐโยคะออกแรงน้อย นิ่ง มีสติ เบาสบาย 
2.Basic Mindfulness 02 การฝึกตามหลักหฐโยคะออกแรงน้อย นิ่ง มีสติ เบาสบายตัวที่2 
3.Flow 01โยคะเน้นท่าต่อเนื่อง เคลื่อนไหวทั่วร่างกาย และการฝึกลมหายใจ  
4.Flow 02 โยคะเน้นท่าต่อเนื่องตัว2 ผสมกับการฝึกลมหายใน(ปราณายามะ) 
5.Counting Breath โยคะเคลื่อนไหวต่อเนื่อง (Flow) แต่จะเน้นเป็นการจดจ่อพร้อมกับนับลมหายใจ 
6.Morning Open up การฝึกโยคะในช่วงเช้า กระตุ้นเลือดลม มีสมาธิทั้งวัน 
7.Evening Calming down การผ่อนคลายช่วงเย็น ฝึกลมหายใจ(ปราณายามะ)

Recently viewed